HMS-Konsultning 

RISKBEDÖMNING, RUTINER OCH FÖRESKRIFTER I ARBETSMILJÖARBETET

Lagkravsutbildningar Sverige AB hjälper till med att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Vi är specialister inom HMS (Hälsa Miljö Säkerhet)

Vi förenklar och förtydligar ert arbetsmiljöarbete genom att erbjuda en komplett arbetsmiljöpärm eller en digital lösning med färdiga mallar och verktyg som är anpassade för er verksamhet. Vi kan även jobba i erat egna system om ett sådant finns. 

Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi hjälpa er att säkra en bra och trygg arbetsplats för alla era medarbetare. Samtidigt som vi hjälper er att uppnå arbetsmiljöverkets krav.

Vi finns även till hjälp vid inspektioner från olika myndigheter eller kommun. Vi erbjuder också utbildningar inom hela arbetsmiljöområdet. Utbildningarna anpassar vi till er verksamhet, både vad gäller innehåll och upplägg, företagsanpassat helt enkelt utifrån era förutsättningar och önskemål.

Välkomna!

VI ERBJUDER

Att arbeta med den systematiska arbetsmiljön kräver tid, ekonomiska resurser och kunskap. För många företag kan det ta tid och fokus från verksamheten, särskilt för ledningen och nyckelpersoner. Det skulle vara bra med support från någon med hög kompetens och erfarenhet inom det arbetsmiljöarbetet. Vi kan hjälpa er med just detta. Det kan innebära alltifrån att utforma en arbetsmiljödelegation och skyddskommitté till riskbedömning och skyddsronder. Oavsett om du är chef, skyddsombud, HR-chef eller på annat sätt har med företagets arbetsmiljöarbete att göra är du välkommen att förutsättningslöst höra av dig. 

Konsulttjänster, coachning och rådgivning.  

Pris: Individuell prissättning per uppdrag. 

På plats hos kund eller ni kommer till oss. 
Vi har också flexibla lösningar och upplägg för alla typer av arbetsplatser, lösningar kan skräddarsys! Kontakta oss för mer info. 

VI kan hjälpa till med


  • Digitala plattformar
  • Skyddsronder. 
  • Kravspecifikation för personlig skyddsutrustning. 
  • Analys av kemikaliska arbetsmiljörisker.
  • Arbetsplatsens utformning
  • Riskbedömning av arbetsplats 
  • Riskbedömning av maskiner 
  • Riskbedömning av lokaler 
  • Skapar rutiner och föreskrifter 

UTBILDNING FÖR FÖRETAG

Vi erbjuder också utbildningar inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, så som BAM och ansvarsutbildningar.

Maila för mer Info på info@LKUB.se 

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB