BAM UTBILDNING

Syftet med utbildningen är att deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Krav på skyddsombud om man är fler än 4 anställda, alla i verksamheten räknas.

KURSINNEHÅLL

  • Skyddsombudets roll, arbetsuppgifter och rättsliga möjligheter att påverka förändra brister i arbetsmiljön
  • Skyddsrond
  • Riskbedömning
  • Tillbud
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Olika typer av skyddsombud
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Syftet med samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare
  • Dokumentation/checklistor
  • Insyn i hur Arbetsmiljöverket arbetar

Utbildningen anpassas även utifrån den verksamhet som bedrivs.

Kurslängd: 8 timmar

Pris: 4500:-/person eller maila för pris info@LKUB.se

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB