REGLER KRING AVBOKNING

Se nedan vad som gäller kring avbokning


  • En utbildning måste bokas av minst 10 dagar innan utbildningsdag annars debiteras beställaren med 50% av kostnaden
  • Avbokas utbildningen så nära som 1-3 dagar debiteras beställaren med 100% av kostnaden.

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB