ANSVARSUTBILDNING

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete är lagstadgat och leder till en arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren, chefer och ansvariga arbetsledare ansvarar för arbetsmiljön. Dessa ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön, de förhållanden som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet ska undanröjas. En bra arbetsmiljö leder till ökad lönsamhet.

KURSINNEHÅLL:

  • Ansvar för chefer och arbetstagare
  • Arbetsmiljön
  • Utformning arbetsplats och miljö
  • Delegeringar
  • Undersöka, genomföra och följa upp(riskbedöma)
  • Skyddsombudets roll
  • Rutiner och lokala föreskrifter
  • Arbetsmiljölagen
  • Grupparbete

 

Kurslängd: 8 timmar

Maila för pris info@LKUB.se

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB