HETA ARBETEN

Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk mm. Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt.

OM UTBILDNINGEN

Vi har utbildningen som ger dig  behörighet att utföra brandfarliga arbeten på en tillfällig arbetsplats. Den är även anpassad för dig som tidigare inte har utfört Heta Arbeten. Utbildningen har ett nyskrivet utbildningsmaterial anpassat för en modern arbetsmarknad. Kursplanen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del och utbildningstiden är ca en arbetsdag. Efter utbildningen sker ett certifieringstest av deltagarna, vid godkänt resultat erhålles ett certifikat för deltagaren.

TEORI

Teoridelen omfattar följande moment:

  • Säkerhetsregler
  • Brandkunskap
  • Organisation på tillfällig arbetsplats
  • Försäkringsvillkor 
  • Att vara tillståndsansvarig
  • Att vara brandvakt
  • Att vara hetarbetare

PRAKTIK

Praktiska delen omfattar släckning. Övningarna genomförs med brandsläckare mot öppen låga.

CERTIFIERING

Testet för certifiering genomförs digitalt med hjälp av en dator, smartphone eller surfplatta. Testet består av 16 frågor som har tre olika svarsalternativ, bara ett svarsalternativ är korrekt. Inom sju dagar erhåller du det fysiska certifikatet som intygar att du är certifierad inom Heta Arbeten.

Pris: 2850 kr per person. 

Maila för mer info info@LKUB.se

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB