MOBILARBETSPLATTFORM

Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar men är även mycket lämplig för arbetsledare och skyddsombud som skall planera arbetet med och runt liftar. Målet med utbildningen är att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering och att minska personskadorna. Efter genomförd utbildning och godkända prov får deltagarna ett utbildningsbevis.

Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år enligt SS-ISO 18878:2013

KURSINNEHÅLL

  • Lagar och föreskrifter
  • Historik
  • Riskbedömning och analyser
  • Val av lift Genomgång av liftens funktioner
  • Daglig tillsyn
  • Användning av fallskydd i lift
  • Teoretiskt och Praktiskt prov  

Pris 1895:- per deltagare /Offert för gruppriser 

Kurslängd 6-8 timmar

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB