TRAVERS

Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper på en nivå som medger säker lasthantering och på ett säkert sätt ska kunna hantera olika metoder och situationer som uppstår när hjälp av kran och travers används. KURSINNEHÅLL

  • Samspel mellan kran- och traversförare, lastkopplare och signalman med hjälp av signaler och radio
  • Val av olika lyftredskap
  • Lastkoppling och mottagning
  • Tyngdpunkt och arbetsvinklar
  • Säkerhetsregler och föreskrifter
  • Kontroll, underhåll och tillsyn
  • Riskbedömning och ansvar
  • Daglig tillsyn, fortlöpande tillsyn
  • Certifiering
  • Praktiskt användande

För vem?
Kursen vänder sig till personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster och som ger signalerar och dirigerar en kranförare.

I kursen ingår Säkra lyft anpassad till travers och kran. Kursen följer den kursplan som arbetsmiljölagen kräver enligt AFS 2006:6

Kurslängd: 8 timmar

Maila för pris info@LKUB.se

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB