SÄKRA LYFT

Utbildningen ger arbetstagaren rätt kompetens för att hantera olika luftredskap och lyftanordningar, efter utbildningen blir man lastkopplare, mottagare, signalman eller lyftansvarig.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap krävs rätt kompetens för alla som i sitt yrke använder lyftanordningar och lyftredskap. Detta för att förhindra att farliga situationer och arbetsskador uppstår på arbetsplatsen. Det gör också att utföraren känner sig trygg och säker i sin yrkesroll. Enligt AFS 2006:6 är det arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren har denna kunskap.

KURSINNEHÅLL

  • Inledning
  • Lyftdon, användning och funktion
  • Roller och ansvar vid lyftarbete
  • Riskbedömning
  • Arbetsmiljölagen, föreskrifter och standarder
  • Lastkoppling
  • Säkerhetsregler för lastkopplare
  • Teoriprov

 

Maila för pris info@LKUB.se

Kurslängd ca 4-5 timmar

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB