Härdplastutbildning

Kemiska arbetsmiljörisker  AFS 2011:19 AFS 2014:43 med inriktning härdplast

Utbildningen ger arbetstagaren kunskap om vilka risker som finns med härdplaster och hur de hanterar riskerna under arbetet. Utbildning krävs vid arbete med härdplaster enligt 37§ i AFS:en 2014:43. 

Utbildning krävs även för arbete med produkter som innehåller följande Etyl-2-cyanoakrylat eller Metyl-2cyanoakrylat om arbete pågår mer än 30 min i veckan. 

 • Diisocyanater finns i tex fogskum.
 • Epoxiplastkomponenter finns i tex golv Organiska
 • Syraanhydrider finns i tex ytbeläggningar
 • Formaldehydhartser finns i tex träskivor
 • Metakrylater ska vara märkta med H317 eller H334 finns i tex plaste och hartser
 • Akrylater ska vara märkta med H317 eller H334 finns tex MDF-skivor.

Om arbetsgivaren ändå låter arbetstagaren utför jobb med något av de ovanstående kemisk sammansättning utan utbildning, kan bli straffad med en sanktionsavgift om 10000 kr (se 52§ i AFS 2014:43)

KURSINNEHÅLLER:

 • Vad är härdplast
 • Olika typer av härdplaster
 • Skyddsutrustning
 • Härdplastföreskrifter
 • Hälsoeffekter
 • Riskbedömning
 • Lagstiftning  

Maila för pris Info@LKUB.se

Kurslängd ca 4-5 timmar

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB