ARBETA FRÅN STEGE

Fallolyckor är den vanligaste olyckan på en arbetsplats. Man har sett att jobb från stege utan att ha rätt kunskaper kan medföra allvarliga olyckor. Sanktionsavgifter för fall infördes den 1 januari 2015 för att förhindra att personer kommer till skada genom fall. Det innebär att utgångspunkten för din planering av arbeten med fallrisker från 2 meter eller mer. KURSINNEHÅLL

  • Vad säger lagen
  • Stegar
  • Fallskydd
  • Risker
  • Egenkontroll
  • Rätt och fel
  • Kunskapstest

Utbildningen är uppbyggd enligt  ”AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar”

T.ex. enligt 8 § i AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar skall då de avlämnas för att tas i bruk vara tydligt och varaktigt märkta med tillverkarens eller importörens namn, tillverkningsår och typbeteckning. Det är användarens skyldighet att kontrollera detta innan stegen tas i bruk.

Kurslängd: 2-3 timmar 

Maila för pris info@LKUB.se

© Copyright Lagkravsutbildningar Sverige AB